Artistic Information — Artistieke informatie — Artistique de l’information

Exhibitions / Other — Exposities / Overige — Exposition / Autres
2007 Palm Art Award, Certificate of Excellence
2007 Art Domain Gallery, Leipzig – Germany, group exhibition
2007 Woerdstock – Kunstmanifestatie, Woerden, group exhibition
2006 Kiek Is Kunst – Kunstmanifestatie, Oosterwolde, group exhibition
2006 Kunst aan de kade – Galerie, Zaandam, solo exhibition
2006 Galerie/Beeldentuin Studio Tuin&Zo, Dalfsen, solo exhibition
2006 Hannie Mein Keramiekgalerij, Wolvega, group exhibition
2006 Kunst In De Kop – galerie, Groningen, group e
xhibition
2006 Internetgalerie KunstEnSuite – Showroom Back,
Amersfoort, group exhibition
2005 Landschapsbeheer Friesland i.s.m. Open Stal O
ldeberkoop, objecten, group exhibition

2005 Galerie Chateau Kerminaouet, Bretagne – Franc
e, group exhibition.
2005 Galerie/Beeldentuin Studio Tuin&Zo, Dalfsen,
ruimtelijke objecten, group exhibition
2005 De Hoogeveense Lente, group exhibition
2005 Galerie Erik-Jan Vaandering, Alkmaar, group e
xhibition
2005 Galerie ARTunit, Haarlem, solo exhibition
2005 GGZ Drenthe, Assen en Beilen, group exhibiti
on
2004 Galerie Kunstproeverij Erika Stulp, Groningen
, solo exhibition
2004 Paleis van Justitie, Parnassusweg, Amsterda
m, solo exhibition
2003 Grote Markt, Groningen, group exhibition
2003 Galerie Design & Dinner Finsterwolde, group e
xhibition
2002 Academisch Ziekenhuis Groningen, 2
e
solo exhibition
2002 Cultureel Platform Alkmaar, solo exhibition
2001 Academisch Ziekenhuis, Groningen, solo exhibi
tion
2001 Eindexamen-tentoonstelling Academie Minerva,
Groningen.
2001 Winkeliersvereniging Kijk in’t Jatstraat, Gro
ningen, group exhibition
2000 Galerie ‘Oude RKZ’, Groningen, solo exhibitio
n
2000 Kunst-rontien Oosterwolde, solo exhibition
1999 Kunstmarkt in Stiens in het kader van de Nati
onale Olympische Dag.
1998 Kunst-rontien Oosterwolde, solo exhibition
Orders – Opdrachten — Commandes
2005 Sticht. Vrolijkheid in Friesland, 2
e
Workshop with children Geeuwenbrug
2005 Landschapsbeheer Friesland, Object Oldebe
rkoop
2005 Sticht. Vrolijkheid in Friesland, 1
e
Workshop with children Appelscha
2005 Project ‘Eigen weg’, Object te Appelscha, ind
ividueel project Ooststellingwerf
2003 Restaurant Au Pied de Saint Barbe, Wall paint
ing Le Faouet, Bretagne
1997 Galerie De Voorruit, Groningen, Object G
roningen
Books/newspapers — Boeken/kranten — Livres/journa
ux
October 2010 International Contemporary Artists, Pu
blisher ICA Publishing, New York City, ISBN 978-960
-93-2298-0
October 2009 The Art Guide Netherlands / Musea 2010
, Publisher Fransastic, Zeist, ISBN 978-90-809687-9
-0
Juli 2005 Original Art Collection #5, Publisher Pro
motie Advies, Vaassen, ISBN 978-90-809089-5-6
Aug. 2005 Kunst over Bomen : Bomen over Kunst, Obj
ect – titel: Lifterspaar, blz. 137
Publisher Landschapsbeheer Friesland, Beetsterzwaag
, ISBN 90-6224-459-9
Aug. 2005 Leeuwarder Courant
Juli/aug. 2005 Kunstkrant Noord-Nederland
De Oprechte Dalfser Courant
De Stentor
Other activities — Andere activiteiten — Autres a
ctivités
2004 Actief lid Kunstenaarsgroep ArTransfusie.
2004 Actief lid werkgroep Abstracte Kunst

2004 Artikel op Web-site Abstracte Kunst
2001 lid C.B.K. – Centrum Beeldende Kunst — Keun
stwurk Leeuwarden
Training/conferences — Opleidingen/symposia — For
mation / conférences
2003 Symposium Frank Mohr-Instituut, Groningen
2001 Eindexamen Academie Minerva, Groningen
1999 Workshop beeldhouwen, Pietra-Santa Italië
1998 Workshop Grafiek in Hongarije